24
ธุรกิจ

การก้าวกระโดดของความเป็นจริง

คุณเคยติดต่อ บริษัท ในสาขาที่กำลังเติบโตหรือไม่? อย่า
คุณรู้วิธีการหลาย บริษัท จ้างคนที่มีทักษะของคุณหรือไม่
คุณได้รับการตอบสนองที่คุณคาดหวังเมื่อคุณส่ง
ประวัติการทำงานของคุณหรือไม่? การรู้ตำแหน่งที่จะมองหาโอกาสในการให้รางวัล
เป็นขั้นตอนแรกในกลยุทธ์การค้นหางานที่มีประสิทธิภาพ  รับจดทะเบียนบริษัท
พัฒนาแผนอาชีพขึ้นอยู่กับความเข้าใจ
ในตลาดงานในปัจจุบัน

การรู้ว่าจะหาโอกาสใน
ภาคที่เกิดขึ้นใหม่หรือการเติบโตจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาและรักษาตำแหน่งรางวัลได้
บ่อยๆก่อนที่จะโพสต์ จำนวนการเตรียมการที่คุณ
ทำก่อนที่จะส่งประวัติการทำงานให้กับนายจ้างที่มีศักยภาพอาจ
ส่งผลต่อจำนวนการสัมภาษณ์ที่มีความปลอดภัย คุณจะเป็น
แปลกใจว่าคุณจะได้งานที่คุณ
ต้องการได้เร็วแค่ไหน

ทำความเข้าใจกับโอกาสที่มีอยู่ใน
อุตสาหกรรมปัจจุบันของคุณแต่ยังตระหนักถึงข้อ จำกัด อย่า
พลาดโอกาสที่สำคัญโดยการ จำกัด การค้นหางาน
ของคุณไปยังอุตสาหกรรมที่มีอยู่ของคุณ ความก้าวหน้าในอาชีพของคุณโดยการจ่ายเงิน
ให้ความสนใจกับแนวโน้มและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น – แม้ภายนอกของคุณ
พิเศษ

ทุกอุตสาหกรรมจ้างคนงานจากหลากหลาย
สาขาวิชา เพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตของโอกาสที่
พร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่มีทักษะคุณต้องตรวจสอบ
ข้อมูลจากหลายภาคส่วนและรวบรวม
ข้อมูลล่าสุดจากแหล่งต่างๆ นี้ไม่จำเป็นต้อง
เป็นงานที่น่ากลัว คุณจะพบว่าคุณสามารถรวบรวมได้
ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณต้องการออนไลน์ ตัวอย่างเช่น
ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ จะให้
ข้อมูลและรายงานทางการเงินแก่ลูกค้าของตนรวมทั้ง
แถลงข่าวของรัฐบาลหรือ บริษัท จะตอบคำถามมากมาย

ค้นหาคำตอบสำหรับบาง
คำถามหรือทั้งหมดของคำถามต่อไปนี้ มีการพัฒนาหรือจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่? พวกเขาได้รับ
สัญญารัฐบาลเร็ว ๆ นี้หรือไม่? สัญญานี้รวมถึง
เงินทุนจ้างแรงงานใหม่หรือไม่? ผลที่พวกเขาคาดหวังใน
อีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้า?

ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ค้นหางานของคุณและเปลี่ยนประวัติการทำงานของคุณให้เป็น
Grabber ความสนใจ ใช้คำหลักในอุตสาหกรรมที่คุณรวบรวมตามที่คุณ
สำรวจอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อสร้างเรซูเม่และตัวอักษร
ที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วว่าคุณเข้าใจความต้องการของพวกเขา!
รู้สิ่งที่พวกเขาคาดหวังและสร้างความประทับใจให้กับพวกเขาเมื่อคุณพูด
ภาษาระหว่างการสัมภาษณ์ โอกาสในการเคลื่อนตัว
เกินกองเดิมเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณ
เชื่อมต่อกับผู้อ่าน

โลกาภิวัตน์เทคโนโลยีใหม่การปรับโครงสร้างองค์กรและ
ปัจจัยที่ไม่คาดฝันอื่น ๆ กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกวัน ของเรา
วิธีการที่อาชีพของเรายังต้องเปลี่ยน มีช่วงเวลาที่
คนงานปฏิบัติตามเส้นทางอาชีพที่กำหนดโดย
บริษัทของพวกเขา วันนี้เนื้อหาเว็บฟรีบริษัท ส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนอนาคตของ
คนงาน แรงงานที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21
จัดการอาชีพของตนเองผ่าน
องค์กรหนึ่งหรือหลายแห่ง

การจัดการผลประโยชน์ในอาชีพของคุณ เป็นเชิงรุก. อย่า
รอให้คนอื่นตัดสินใจเมื่อคุณสมควรจะเลื่อนไป
เร่งรัดอาชีพของคุณโดยการสื่อสารกับนายจ้างว่าคุณ
มีทักษะที่ต้องการและคุณจะสร้างความแตกต่าง
– ในวันนี้ คุณจะได้รับการตอบสนองที่คุณคาดหวังเมื่อ
ติดต่อนายจ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *