22
ธุรกิจ

ความยุติธรรมแบบกระจายของตลาด

ความยุติธรรมแบบกระจายของตลาด

ประชาชนโวยวายต่อค่าตอบแทนผู้บริหารและค่าตอบแทนตามการเปิดเผยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในการซื้อขายซ้ำซ้อนและการฉ้อโกงทันที แต่ผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์และมีประสิทธิผลมักจะได้รับเงินมากกว่าหนึ่งปีกว่าที่ Albert Einstein ทำมาตลอดชีวิต รับจดทะเบียนบริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *