22-
ธุรกิจ

ประโยชน์ของการรีไซเคิล – ภาพรวม

สำหรับเจ้าของบ้านโดยเฉลี่ยนี่อาจหมายถึงการหาสถานที่เฉพาะและส่งวัสดุรีไซเคิลให้กับพวกเขา บริษัท จัดการของเสียจะมีผู้ติดต่อในอุตสาหกรรมเพื่อทราบว่าจะนำสิ่งของรีไซเคิลประเภทใดมาใช้และสามารถดูแลการขนส่งให้คุณได้

ใช้เทคนิคการรีไซเคิลแบบใดและถูกกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมาย รับจดทะเบียนบริษัท หรือไม่

  • คอนกรีตและมวลรวม – กระบวนการนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องบดและรวมคอนกรีตกับอิฐ, ยางมะตอย, ดินและหิน ชิ้นส่วนขนาดเล็กจะถูกนำมาใช้เป็นกรวดคอนกรีตบดสามารถนำมาใช้เป็นมวลรวมแห้งซึ่งจะสามารถนำมาใช้ในการสร้างคอนกรีตใหม่ที่จะปราศจากการปนเปื้อน
  • แบตเตอรี่ – การรีไซเคิลประเภทนี้อาจเป็นเรื่องยากมาก แบตเตอรี่ทั้งหมดจะต้องจัดเรียงเป็นกลุ่มชนิดที่คล้ายกันและต้องการ แบตเตอรี่รุ่นเก่ามีแคดเมียมและปรอทซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งและต้องจัดการอย่างระมัดระวัง
  • ของเสียที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  – ขยะประเภทนี้สามารถนำไปผลิตเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ กลไกสองอย่างที่ช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือการทำปุ๋ยหมักหรือแปลงเป็นสารปรับปรุงดินและก๊าซชีวภาพ หลังใช้การย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ขยะอินทรีย์จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในโรงงานก๊าซชีวภาพ

อีกครั้ง บริษัท จัดการของเสียจะสามารถรับประกันได้ว่าการรีไซเคิลของคุณจะสิ้นสุดลงในโรงงานแปรรูปที่เหมาะสมและเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะได้รับการดำเนินการตามระเบียบของรัฐบาลและวิธีการทางจริยธรรม เมื่อรายการที่ไม่ถูกต้องสิ้นสุดลงในการรีไซเคิลสิ่งนี้จะนำไปสู่การทิ้งชุดทั้งหมด บริษัท จัดการของเสียจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการคัดแยกขยะรีไซเคิลอย่างถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่าความพยายามในการรีไซเคิลของคุณไม่ไปสู่ของเสีย

ประโยชน์ของการรีไซเคิลคืออะไร?

มีประโยชน์มากมายที่จะมีการใช้บริการรีไซเคิล ตัวอย่างเช่นการรีไซเคิลอนุรักษ์พลังงานลดก๊าซเรือนกระจกลดมลพิษทางน้ำและอากาศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บ้านหรือธุรกิจสามารถทำได้ เมื่อบุคคลหรือธุรกิจเลือกที่จะรีไซเคิลขยะประเภทต่าง ๆ ทั้งหมดมันทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นและมีพิษน้อยลง

การรีไซเคิลไม่เพียง แต่ช่วยปกป้องโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความต้องการในการสกัดเช่นการทำเหมืองการทำไม้และการทำเหมืองหิน นอกจากนี้ยังช่วยลดความจำเป็นในการแปรรูปและการกลั่นวัตถุดิบ กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้อาจมีมลพิษทางน้ำและอากาศจำนวนมาก การรีไซเคิลจะช่วยประหยัดพลังงานในขณะที่ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกค้นหาบทความซึ่งจะช่วยในการโจมตีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *