22-
ธุรกิจ

Neoantigen กำหนดเป้าหมายแนวโน้มการตลาดการบำบัด 2019 และการพยากรณ์อุตสาหกรรม 2030

การวิเคราะห์รูทได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการบำบัดแบบกำหนดเป้าหมาย Neoantigen ระหว่างปีพ. ศ. 2562-2573ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญของการวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและการระบุโอกาสในการเติบโตในอนาคต

ข้อมูลการตลาดที่สำคัญ

 • ในปัจจุบันมีการประเมินผลการรักษาด้วย neoantigen กว่า 150 รายการเพื่อประเมินตัวชี้วัดมะเร็งขั้นสูงและได้รับการออกแบบมาเพื่อการส่งมอบผ่านเส้นทางการบริหารที่แตกต่างกัน
 • โมเลกุลหลายตัวอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาทางคลินิก ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การส่งมอบวัคซีนและภูมิคุ้มกันที่หลากหลายได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายแอนติเจนส่วนบุคคลและที่ใช้ร่วมกัน
 • ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสิทธิบัตรมากกว่า 6,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับ neoantigens และการบำบัดในเครือได้รับการอนุมัติ นี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเร็วของการวิจัยในสาขานี้
 • ผู้เล่นทั้งภาคอุตสาหกรรมและนักวิชาการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งเห็นได้ชัดจากวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การรักษาที่หลากหลายสำหรับการบ่งชี้มะเร็งจำนวนมหาศาล
 • นักลงทุนหลายคนได้ตระหนักถึงโอกาสที่ยังไม่ได้ใช้ในส่วนของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้ลงทุนมากกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐใน 150 ครั้งในช่วงระหว่างปี 2557 ถึงปี 2562
 • แรงฉุดที่เพิ่มขึ้นในสาขานี้ยังสะท้อนให้เห็นในกิจกรรมการเป็นหุ้นส่วน; ข้อเสนอที่ทำขึ้นในอดีตที่ผ่านมามุ่งเน้นไปที่การบำบัดที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ
 • ตลาดจะได้รับแรงผลักดันที่จำเป็นหลังจากได้รับอนุมัติจากการรักษาด้วย neoantigen เป้าหมายแรก การเติบโตในอนาคตมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงผลักดันจากผลลัพธ์ทางคลินิกที่ประสบความสำเร็จของโมเลกุลระยะปลาย
 • ในความเป็นจริงความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยืนยันศักยภาพที่กว้างขวางของการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งในส่วนนี้ซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายแอนติเจนเนื้องอกส่วนบุคคล / ปิดการเก็บรักษาด้วยวัคซีนและการรักษาหลายประเภท

สารบัญ

 1. คำนำ
  • ขอบเขตของรายงาน
  • ระเบียบวิธีวิจัย
  • โครงร่างบท
 2. บทสรุปผู้บริหาร
 3. บทนำ
  • ภาพรวมของบท
  • แนวคิดของการฉีดวัคซีน
  • ประวัติภูมิคุ้มกันมะเร็ง
  • ข้อ จำกัด ของการฉีดวัคซีนมะเร็ง
  • การกำหนดเป้าหมาย Neoantigens เฉพาะเนื้องอก
   • ประเภทของ Neoantigens
   • บทบาทของ Neoantigens ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็ง
   • การรักษาด้วยเป้าหมาย Neoantigen
    • การระบุและคัดเลือก Neoantigens
    • การส่งมอบการบำบัดตามเป้าหมายของ Neoantigen
   • ความท้าทายที่สำคัญและมุมมองในอนาคต
 1. ภาพรวมตลาด
  • ภาพรวมของบท
  • การบำบัดแบบมุ่งเป้าหมาย Neoantigen: การตลาดและการพัฒนาไปป์ไลน์
  • การบำบัดแบบมุ่งเป้าหมาย Neoantigen: การวิเคราะห์ท่อ
   • วิเคราะห์ตามขั้นตอนการพัฒนา
   • วิเคราะห์ตามประเภทของโมเลกุล
   • วิเคราะห์ตามประเภทของภูมิคุ้มกัน
   • วิเคราะห์ตามประเภทของการบำบัด
   • วิเคราะห์ตามเส้นทางการปกครอง
   • การวิเคราะห์โดยบ่งชี้โรคเป้าหมาย
   • วิเคราะห์ตามประเภทของ Neoantigen
   • วิเคราะห์ตามสายงานบำบัด
   • การวิเคราะห์ช่องทาง: การวิเคราะห์ตามขั้นตอนของการพัฒนาประเภทของภูมิคุ้มกันและประเภทของการบำบัด
   • การเป็นตัวแทน Heptagon: การวิเคราะห์ตามขั้นตอนการพัฒนาและเส้นทางการปกครอง
  • การบำบัดแบบเจาะจงเป้าหมาย Neoantigen: รายชื่อผู้พัฒนายา
   • วิเคราะห์ตามปีที่ก่อตั้ง
   • วิเคราะห์ตามขนาดของ บริษัท และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
   • นักพัฒนาชั้นนำ
   • วิเคราะห์ตามภูมิศาสตร์

4.5 การวิเคราะห์กริด: การวิเคราะห์ตามสิ่งบ่งชี้โรคเป้าหมายขนาดของ บริษัท รับจดทะเบียนบริษัท และที่ตั้ง

 1. ประวัติ บริษัท : การรักษาด้วยวิธีนีโอเจนทิเจน
  • ภาพรวมของบท
  • บาวาเรียนนอร์ดิก
   • ภาพรวมของ บริษัท
   • ข้อมูลทางการเงิน
   • ผลงานการบำบัดที่กำหนดเป้
   • ความร่วมมือล่าสุด
   • อนาคตของ Outlook
  • ชีววิทยาศาสตร์ Genocea
   • ภาพรวมของ บริษัท
   • ข้อมูลทางการเงิน
   • ผลงานการบำบัดที่กำหนดเป้
   • ความร่วมมือล่าสุด
   • อนาคตของ Outlook
  • Gradalis
   • ภาพรวมของ บริษัท
   • ผลงานการบำบัดที่กำหนดเป้
   • ความร่วมมือล่าสุด
   • อนาคตของ Outlook
  • Immunicum
   • ภาพรวมของ บริษัท
   • ข้อมูลทางการเงิน
   • ผลงานการบำบัดที่กำหนดเป้
   • ความร่วมมือล่าสุด
   • อนาคตของ Outlook
  • การบำบัดทางภูมิคุ้มกัน
   • ภาพรวมของ บริษัท
   • ผลงานการบำบัดที่กำหนดเป้
   • ความร่วมมือล่าสุด
   • อนาคตของ Outlook
  • ชีวเวชบำบัดของฉัน
   • ภาพรวมของ บริษัท
   • ข้อมูลทางการเงิน
   • ผลงานการบำบัดที่กำหนดเป้
   • ความร่วมมือล่าสุด
   • อนาคตของ Outlook
  • MediGene
   • ภาพรวมของ บริษัท
   • ข้อมูลทางการเงิน
   • ผลงานการบำบัดที่กำหนดเป้
   • ความร่วมมือล่าสุด
   • อนาคตของ Outlook
  • การรักษาด้วยนีออน
   • ภาพรวมของ บริษัท
   • ข้อมูลทางการเงิน
   • ผลงานการบำบัดที่กำหนดเป้
   • ความร่วมมือล่าสุด
   • อนาคตของ Outlook
 1. การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์
  • ภาพรวมของบท
  • ระเบียบวิธี
  • เป้าหมายการบำบัด Neoantigen: รายชื่อสิ่งพิมพ์
   • วิเคราะห์ตามปีที่พิมพ์
   • วิเคราะห์ตามประเภทของการศึกษา
   • วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การศึกษา
   • การวิเคราะห์โดยการบำบัดในเครือ
   • การวิเคราะห์โดยบ่งชี้โรคเป้าหมาย
   • วารสารที่สำคัญ: การวิเคราะห์ตามจำนวนสิ่งพิมพ์
 1. การวิเคราะห์สิทธิบัตร
  • ภาพรวมของบท
  • ขอบเขตและระเบียบวิธี
  • การรักษาด้วยเป้าหมาย Neoantigen: การวิเคราะห์สิทธิบัตร
   • วิเคราะห์ตามปีที่พิมพ์
   • วิเคราะห์ตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
   • การวิเคราะห์จำแนกตาม CPC
   • วิเคราะห์ตามประเภทอุตสาหกรรม
   • พื้นที่โฟกัสใหม่
   • ผู้เล่นชั้นนำ: การวิเคราะห์ตามจำนวนสิทธิบัตร
  • การรักษาด้วยเป้าหมาย Neoantigen: การวิเคราะห์การเปรียบเทียบสิทธิบัตร
   • วิเคราะห์ตามลักษณะสิทธิบัตร
  • การบำบัดแบบกำหนดเป้าหมาย Neoantigen: การวิเคราะห์การประเมินค่าสิทธิบัตร
 2. การเป็นพันธมิตรและความร่วมมือ
  • ภาพรวมของบท
  • รูปแบบความร่วมมือ
  • การบำบัดแบบกำหนดเป้าหมายตาม Neoantigen: รายชื่อหุ้นส่วนและความร่วมมือ
   • วิเคราะห์ตามปีแห่งความร่วมมือ
   • วิเคราะห์ตามประเภทของหุ้นส่วน
   • วิเคราะห์ตามประเภทของภูมิคุ้มกัน
   • วิเคราะห์ตามประเภทของหุ้นส่วนและประเภทของผลิตภัณฑ์
   • การวิเคราะห์ตามประเภทของความร่วมมือและการบ่งชี้โรคเป้าหมาย
   • การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค
   • ผู้เล่นที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด: วิเคราะห์ตามจำนวนความร่วมมือ
 1. การวิเคราะห์การระดมทุนและการลงทุน
  • ภาพรวมของบท
  • ประเภทของเงินทุน
  • แนวทางบำบัดแบบ Neoantigen: การวิเคราะห์เงินทุนและการลงทุน
   • วิเคราะห์ตามจำนวนอินสแตนซ์
   • วิเคราะห์ตามจำนวนเงินลงทุน
   • วิเคราะห์ตามประเภทของเงินทุน
   • การวิเคราะห์ตามจำนวนเงินลงทุนในการบำบัดประเภทต่างๆ
   • การวิเคราะห์ตามจำนวนเงินลงทุนในตัวชี้วัดประเภทต่าง ๆ

9.3.4 วิเคราะห์ตามภูมิศาสตร์

 • ผู้เล่นที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด: วิเคราะห์ตามจำนวนเงินทุน
 • นักลงทุนที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด: วิเคราะห์ตามจำนวนอินสแตนซ์
 • สรุปข้อสังเกต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *