crop-businessman-using-tablet-table_1098-20059
บทความทั่วไป

วิธีการลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์ – แนวทางทีละขั้นตอน

วิธีการลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์ – แนวทางทีละขั้นตอน

บุคคลจำนวนมากหลีกเลี่ยงการลงทุนในกองทุนรวมเนื่องจากรู้สึกว่าขั้นตอนการลงทุนซับซ้อนและใช้เวลานาน ไปเป็นวันที่คุณต้องใช้เวลาในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทุนในกองทุนรวม กระบวนการ รับจดทะเบียนบริษัท ลงทุนกองทุนรวมกลายเป็นเรื่องไร้กระดาษและไม่ยุ่งยากกับการถือกำเนิดของแพลตฟอร์มการลงทุนกองทุนรวมออนไลน์ จากบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
มีแพลตฟอร์มการลงทุนกองทุนรวมออนไลน์หลายแห่ง ขณะนี้สามารถลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์ได้อย่างราบรื่นผ่านแพลตฟอร์มกองทุนรวมออนไลน์ประเภทต่างๆ ได้ตลอดเวลา ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ

บุคคลทั่วไปสามารถมองหาการลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือแอพมือถือของพวกเขา บุคคลทั่วไปยังสามารถลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์ผ่านธนาคารหรือตัวกลางทางการเงิน เช่น ที่ปรึกษาที่จดทะเบียนของ SEBI (คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย) นายหน้า หรือแพลตฟอร์มการลงทุนกองทุนรวมออนไลน์ของผู้จัดจำหน่าย โบรกเกอร์ที่ลงทะเบียน SEBI ควรได้รับหมายเลขการลงทะเบียน AMFI (ARN) จาก Association of Mutual Funds of India (AMFI)

นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์ผ่านบัญชี DEMAT (Dematerialized) กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือผ่านผู้รับฝากเงิน นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีบัญชี DEMAT เพื่อซื้อกองทุนรวม

เขา/เธอสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์:

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยการกรอกชื่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดธนาคาร

ขั้นตอนที่ 2: กรอก eKYC ออนไลน์โดยใช้รายละเอียดการระบุตัวตน อีกทางหนึ่ง นักลงทุนยังสามารถทำตามขั้นตอนการปฏิบัติตาม KYC ได้ที่ KRA (KYC Registration Agency) ก่อนที่จะลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อ KYC เสร็จสิ้น ตอนนี้นักลงทุนต้องเลือกรูปแบบกองทุนรวมที่เขาเลือกตามเป้าหมายการลงทุน อายุการลงทุน หรือความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ขั้นตอนที่ 4: ถัดไป เขาสามารถป้อนจำนวนเงินลงทุนที่เขาวางแผนจะลงทุนในกองทุนรวมออนไลน์ได้

ขั้นตอนที่ 5: สุดท้าย เลือกรูปแบบการลงทุนที่เป็นการลงทุนแบบครั้งเดียวหรือแบบ SIP (แผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ)

ทุกวันนี้ นักลงทุนยังสามารถได้รับประโยชน์จากตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่มีให้ซื้อ แลก เปลี่ยน ลงทะเบียน หรือยกเลิก SIP, STP (Systematic Transfer Plan) และ SWP (Systematic Withdrawal Plan)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: มุมมองที่แสดงในบทความนี้ / วิดีโอนี้มีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อจุดประสงค์ในการอ่านเท่านั้น และไม่ถือเป็นแนวทางและคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการใดๆ ที่ผู้อ่านจะต้องปฏิบัติตาม Quantum AMC / Quantum Mutual Fund ไม่รับประกัน / เสนอ / สื่อสารผลตอบแทนที่บ่งบอกถึงการลงทุนในโครงการ ความคิดเห็นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางอย่างมืออาชีพ / คำแนะนำในการลงทุน / มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอหรือชักชวนให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือตราสารหรือหน่วยกองทุนรวมสำหรับผู้อ่าน บทความ / วิดีโอนี้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นภายใน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แม้ว่าจะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ แต่ได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเท็จจริงนั้นถูกต้องและความเห็นที่ให้นั้นยุติธรรมและสมเหตุสมผล ณ วันที่ ผู้อ่านบทความ / วิดีโอควรพึ่งพาข้อมูล/ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนของพวกเขาเอง และควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลก่อนทำการลงทุนใดๆ ที่ปรึกษาควอนตัม, ควอนตัม AMC, ควอนตัมทรัสตีหรือกองทุนรวมควอนตัม บริษัท ในเครือหรือตัวแทนของพวกเขาจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, พิเศษ, โดยบังเอิญ, เป็นผลสืบเนื่อง, การลงโทษหรือที่เป็นแบบอย่างใด ๆ รวมถึงผลกำไรที่สูญเสียที่เกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่งในบัญชี ของการดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูล / ข้อมูล / มุมมองที่ให้ไว้ในบทความ / วิดีโอ

การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยงด้านตลาด บทความวิทยาศาสตร์ อ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดอย่างรอบคอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *