บทความทั่วไป

เคล็ดลับภาษีธุรกิจขนาดเล็กสำหรับการยื่นแบบง่าย

นักบัญชีส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมบริการบัญชีเสนอบริการวางแผนทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงองค์กร การเกษียณอายุ การลงทุน อสังหาริมทรัพย์ รายได้ส่วนบุคคลและการจัดการสินทรัพย์ นักบัญชีอาจให้ความช่วยเหลือในการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การจัดการทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ และการบริหารศาลภาคทัณฑ์

ภาษีธุรกิจคำนวณจากรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท เคล็ดลับภาษีธุรกิจอาจเป็นประโยชน์ในการลดภาระภาษีธุรกิจของคุณ การหักเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการหักเงินจากการประกอบอาชีพอิสระ คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าแขกโพสต์โทรศัพท์ธุรกิจ ค่ารถ ดอกเบี้ยจำนอง ดอกเบี้ย CRA ดอกเบี้ยบัตรเครดิต ค่าขนส่ง ค่าเสียหายจากอุบัติเหตุ และอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีของคุณ โปรดติดต่อ Capex CPA ใน Mississauga

เพื่อใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีของตนเอง คุณควรมีบ้านภาษีหรือสำนักงานที่บ้าน มีเคล็ดลับภาษีธุรกิจหลายประการที่คุณควรจำไว้หากคุณประกอบอาชีพอิสระ ขั้นแรก คุณควรขอรับสำเนาต้นขั้วการชำระเงิน ใบแจ้งยอดภาษีธุรกิจ และใบเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตของธุรกิจ ประการที่สอง คุณควรเก็บสำเนาการคืนภาษีของคุณ ประการที่สาม คุณควรเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินและบันทึกอื่นๆ ที่แสดงภาษีที่คุณจ่ายไป ประการที่สี่ คุณควรเก็บบันทึกเหล่านี้ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อให้คุณสามารถพิสูจน์รายได้ของคุณเมื่อคุณยื่นแบบแสดงรายการภาษีของคุณ

หากคุณแต่งงานแล้ว คุณจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีร่วมกัน คุณสามารถเรียกร้องการหักเงินสำหรับแต่ละบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของคุณได้ การหักลดหย่อนภาษีที่พบบ่อยที่สุดสำหรับคู่สมรสคือการหักลดหย่อนมาตรฐาน คุณควรตรวจสอบกับผู้จัดเตรียมภาษีของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักเงินอื่นๆ ที่มีให้คุณและครอบครัวของคุณ

สิ่งแรกที่คุณควรทำหากคุณประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณเองคือการหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมดของคุณ ซึ่งรวมถึงระยะทาง ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมสำนักงาน และค่าใช้จ่ายสำหรับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ คำแนะนำด้านภาษีธุรกิจส่วนใหญ่แนะนำให้เจ้าของธุรกิจรวมค่าโทรศัพท์ธุรกิจไว้ในภาษีเงินได้ นอกจากนี้ คุณควรหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจสำหรับการเดินทางไปประชุมและสัมมนา หากมี

เคล็ดลับที่ดีอีกประการหนึ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กควรจำไว้คือการหักหุ้นธุรกิจและพันธบัตร หากคุณไม่แน่ใจว่าบางอย่างเป็นหุ้นธุรกิจหรือหุ้นส่วนบุคคล คุณควรคิดให้ออกก่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการกำหนดตำแหน่งสินทรัพย์และหนี้สินของคุณในการคืนภาษีส่วนบุคคลของคุณและเปรียบเทียบกับการคืนภาษีธุรกิจของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บบันทึกที่ถูกต้องและบันทึกเอกสารทั้งหมด ใบเสร็จ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางธุรกิจของคุณ หากธุรกรรมทางธุรกิจของคุณมีผลขาดทุน ให้หักออกด้วย

มีเคล็ดลับภาษีธุรกิจต่างๆ มากมายที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจ แม้ว่ารัฐบาลอาจมีอัตราภาษีธุรกิจที่แตกต่างกันสำหรับองค์กรและเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว แต่ก็มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อใช้ประโยชน์จากอัตราและผลประโยชน์ที่มีให้คุณ คุณควรเก็บบันทึกที่ถูกต้อง ยื่นเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด และทราบความแตกต่างระหว่างภาษีส่วนบุคคลและภาษีธุรกิจ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีของคุณ โปรดติดต่อ Capex CPA ใน Mississauga เมื่อพิจารณาเคล็ดลับภาษีธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้ทั้งหมด คุณสามารถประหยัดเงินได้มากในรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐ คุณยังสามารถรับส่วนลดสำหรับการลงทะเบียนยานพาหนะและภาษีของรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน

ข้อมูลจาก https://www.articlesfactory.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *